بخش تعمیر و نگهداری وظایف زیادی را انجام می دهد و مسئولیت انجام چندین کار را بر عهده دارد که برجسته ترین آن ها می باشد:

1- نظارت و پیگیری برای همه مربوط به نگهداری ساختمان های کالج با کار خود (شبکه های برق – آب و فاضلاب – باغات – مبلمان – تجهیزات و تجهیزات – ماشین آلات).
2- اجراي دستورالعمل هاي آقاي دين براي انجام بازرسي هاي دوره اي و موارد اضطراري ساختمان هاي دانشگاهي شامل (کلاس ها، آزمايشگاه ها، دفاتر اداري، امکانات ديگر).
3- هماهنگی و پیگیری با کمیته های نگهداری و تدارکات برای تداوم و ارائه الزامات لازم و آوردن در مقامات صالح برای انجام کار به انجام کار تعمیر و نگهداری.