اسامی معلمان بخش جلسهلینک های کانال یوتیوب
دکتر ولید عبدالجبار الخواجی (رئیس اداره)
علی .M محمد حمید عباس الاسدی (گزارشگر دپارتمان)https://youtube.com/channel/UCjVt5o-YDUYQ632YPS8f0_A 
.M الدي نزار عبدالمرس النصر
دکتر جمیل محسن منصور العبودیhttps://youtube.com/channel/UCAf54IYyCo-LtXFfr9Rxj-Q 
آ.M جواد رضا رازوکی
محمد رعد حسن علی الاتابیhttps://youtube.com/channel/UCAQ68wt6hAhz1PuP9MPtWjw 
محمد احمد یاسین احمد الجورانی
محمد حیات جوما محمد الشمیhttps://youtube.com/channel/UC2hh4XAxfkzRnO737i60hVA 
م.د.واستعلی محمدhttps://youtube.com/channel/UCGE-aPsSDGgh9czREnObyFA 
محمد دينا يونيس راجا ماهائوش الکناني
محمد باسم کاظم عباس ابود الفواتیhttps://youtube.com/channel/UCbNqqJIKHlBe77zjT-MXhMg 
M. رعنا حکمت عباس علی البااتیhttps://youtube.com/channel/UCAHu29E6_PlytIRuu7lGkzA 
M. Uday Abd El, Razzak Ahmed Al-Shammarihttps://youtube.com/channel/UClOAQkuLubFYIbP7iqlFP_Q 
محمد .M هلا علی عباس کاظم
م.M صابرین محمد رادهوhttps://www.youtube.com/channel/UCnDVwd19CPAbF1PnDH-0-ZQ?guided_help_flow=5