وظایف و مسئولیت ها

1- شرکت در کمیته ها و جلساتی که از وی دعوت می شود و ابراز نظر در مورد نتایج و تصمیمات و شرکت در سمینارهای حقوقی داخلی و خارجی مطابق دستورالعمل های صادره از سوی دین.
2- کمک به اتخاذ تصمیمات مناسب بر اساس حقایق دریافتی و اختصاصی بخش امور حقوقی.
3- پاسخ به تمام سوالات و سوالات حقوقی از بخش ها و افراد کالج، و ارائه مشاوره حقوقی در تمام امور مربوط به کالج در مورد حقوق قانونی، تعهدات و وظایف.
4- تایید کنید که تمام قوانین قانونی در حال حاضر در کالج در حال اجرا است و شروع به شناسایی شکاف در تصمیم گیری ها و دستورالعمل های در حال اجرا در کالج با اعمال آنها را به واقعیت و پیشنهاد اصلاحات لازم به آنها.
5- پیگیری اختلافات و مواردی که کالج به آن حزب است و نظارت بر تهیه مدارک لازم و مستند برای آزاد کردن حزب کالج از هرگونه دعوی علیه آن.
6- کار برای ایجاد روابط دوستانه با تمام کالج ها و ریاست دانشگاه که به نوبه خود حمایت قانونی لازم را از کالج در مدیریت امور حقوقی آن فراهم می کند.
7- توسعه استراتژی های قانونی و سیاست های عمومی کالج برای کمک به کاهش دعاوی و غلبه بر اختلافات و مشکلات با احزاب خارجی و داخلی کالج.
۸- عضویت در کمیسیون های استعلام مربوط به تخلفات منسوب به معلمان، کارکنان و دانشجویان یا در شکایت هایی که علیه آنها یا علیه آنها یا در موارد و اموری که کالج تشکیل کمیته تحقیقی را برای مطالعه آن و نظارت بر تهیه سوابق تحقیق پس از انجام آن و اعمال مجازات بر متخلفان مطابق قانون انضباط کارکنان دولت و بخش دولتی شماره ۱۴ سال ۱۳۷۰ اصلاح شده می بیند.